我們只售賣RELX電子煙原裝煙彈,一顆煙彈可以使用3-5天。 提供100%原裝正品RELX煙彈,悅刻菸彈, 各種不同口味齊全,正品RELX專用煙彈現貨快速發貨。 選擇RELX悅刻電子菸煙彈,不要猶豫,按下加入購物車,為你將要到來的時尚和愉快下單!

Arkivji

L-Aħħar Aħbarijiet

Messaġġ ta’ Merħba mill-Pirjol u Rettur tas-Santwarju

Huwa ta’ pjaċir kbir għalija li bħala Pirjol tal-komunità karmelitana u Rettur tas-Santwarju, nikteb dawn il-kelmtejn ta’ merħba f’din il-website fuq l-istorja u l-festa tal-Madonna tal-Karmnu fil-Belt Valletta.

Fid-dinja ta llum, l-informatika hija għodda wisq importanti biex biha nkunu nistgħu nikkomunikaw ma’ xulxin u nwasslu l-informazzjoni lil xulxin. Inħoss illi din il-website  għandha tkun l-iskop tagħha: dik li twassal u tgħaddi l-informazzjoni fuq id-devozzjoni u l-imħabba li aħna l-Karmelitani għandna lejn din l-Omm tagħna tas-Sema!

Dan is-Santwarju Bazilika, huwa xhieda ħajja ta’ din d-devozzjoni li missirijietna kellhom lejn il-Madonna tal-Karmnu, imma li huma ukoll għaddew lilna u aħna lil uliedna, biex id-devozzjoni tkompli tinxtered u tinħass mhux biss fil-ġranet tal-festa, iżda matul is-sena kollha.

Minn qalbi nawgura lil kull min jidħol jżur din il-website li jkompli jikber fl-imħabba u d-devozzjoni tiegħu lejn il-Madonna tal-Karmnu.

Ommna Marija, il-Ġmiel tal-Karmelu u Oħtna l-għażiża, tieqaf magħna u tressaqna dejjem lejn binha Ġesù Kristu, is-Salvatur waħdieni tagħna.

Il-Madonna tal-Karmnu tberikna lkoll.

Patri Alex Scerri O. Carm
Pirjol u Rettur tas-Santwarju

 

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
8:00 a.m., 10:00 a.m., u 6.30 p.m.