Home » Aħbarijiet » Il-Vara tal-Madonna tar-Rużarju fis-Santwarju

Arkivji

Il-Vara tal-Madonna tar-Rużarju fis-Santwarju

12017424_1654038388176748_7553927045000244378_oF’għeluq it-800 sena mit-twaqqif tal-Ordni Dumnikan, il-komunità Dumnikana fil-Belt qed tiċċelebra l-Festa tal-Madonna tar-Rużarju b’differenza. Il-Vara tal-Madonna tar-Rużarju qiegħda ddur uħud mill-Knejjes fil-Belt. Nhar il-Ġimgħa 16 ta’ Ottubru 2015 din il-vara waslet fis-Santwajru Bażilka wara pelleġrinaġġ mill-Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu fejn se tibqa’ sa nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Ottubru 2015. Dakinhar wara l-quddiesa tas-6.30 ta’ filgħaxija jibda pelleġrinaġġ bil-vara lejn il-Paroċċa ta’ Santu Wistin.
12120038_1654038451510075_4697623349397729782_o 12138402_1654038428176744_7638898928393129981_o


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
8:00 a.m., 10:00 a.m., u 6.30 p.m.