Monthly Archive: January 2016

0

X’inhu l-iskop tas-Santwarju?

Dawn huma xi punti li ħarġu lbieraħ waqt il-laqgħa bit-tema: X’inhu l-iskop tas-Santwarju? 1. Santwarju huwa post qaddis. Fit-Testment il-Qadim insibu referenza għall-Qaddis tal-Qaddisin. Parti mit-tempju ta’ Ġerusalemm, fejn jgħammar Alla. 2. Santwarju jissejjaħ...

0

L-Istatwa ta’ Santa Rita fis-Santwarju

L-Istatwa ta’ Santa Rita li tinsab fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santu Wistin se tkun fis-Santwarju nhar il-Ħamis 21 ta’ Jannar 2016. Fil-5.00pm jibda pellegrinagg bil-vara devota ta’ Santa Rita mill-Knisja Parrokkjali ta’ Santu Wistin fil-Belt Valletta...

0

Avviżi tas-Santwarju 17.01.2016

Għada, it-Tnejn ser nkomplu sensiela ta’ Laqgħat bħala kors ta’ spiritwalita marbuta mas-Sena tal-Ġublew tal-Ħniena u mal-anniversarju tal-135 sena mil-Inkurunazzjoni tax-Xbieha tal-Madonna tal-Karmnu. Il-Laqgħa ta’ għada ser tkun ‘X’hinu s-sinifikat tas-Santwarju’ u tibda eżatt...

0

Il-Ġublew tal-Familja

Nhar il-Ħadd 27 ta’ Diċembru 2015 fis-Santwarju ġie ċċelebrat il-Ġublew tal-Familja fil-Festa tal-Familja Mqaddsa organizzat mill-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp. Il-quddiesa ġiet ċċelebrata mill-Pirjol P. Alex Scerri O.Carm.