Home » Aħbarijiet » L-Istatwa ta’ Santa Rita fis-Santwarju

Arkivji

L-Istatwa ta’ Santa Rita fis-Santwarju

Santa RitaL-Istatwa ta’ Santa Rita li tinsab fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santu Wistin se tkun fis-Santwarju nhar il-Ħamis 21 ta’ Jannar 2016. Fil-5.00pm jibda pellegrinagg bil-vara devota ta’ Santa Rita mill-Knisja Parrokkjali ta’ Santu Wistin fil-Belt Valletta madwar it-toroq tal-Belt Valletta. Fis-6.30 pm tiġi ċċelebrata quddiesa solenni tal-Ewwel Ħamis mill-Ħmistax-il Ħamis ta’ Santa Rita. Wara l-pellegrinaġġ ikompli mis-Santwarju sal-Knisja Parrokkjali ta’ Santu Wistin fejn tingħata l-Barka Sagramentali.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
8:00 a.m., 10:00 a.m., u 6.30 p.m.