L-Istatwa ta’ Santa Rita fis-Santwarju

Santa RitaL-Istatwa ta’ Santa Rita li tinsab fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santu Wistin se tkun fis-Santwarju nhar il-Ħamis 21 ta’ Jannar 2016. Fil-5.00pm jibda pellegrinagg bil-vara devota ta’ Santa Rita mill-Knisja Parrokkjali ta’ Santu Wistin fil-Belt Valletta madwar it-toroq tal-Belt Valletta. Fis-6.30 pm tiġi ċċelebrata quddiesa solenni tal-Ewwel Ħamis mill-Ħmistax-il Ħamis ta’ Santa Rita. Wara l-pellegrinaġġ ikompli mis-Santwarju sal-Knisja Parrokkjali ta’ Santu Wistin fejn tingħata l-Barka Sagramentali.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *