Jum l-Anzjani, il-Morda u Persuni b’Diżabilità

Dalgħodu fis-Santwarju ġiet iċċelebrata quddiesa bit-tema Il-Verġni Marija, Saħħa tal-Morda, bis-sehem tal-anzjani u l-morda minn diversi Djar u Residenzi. Matul il-quddiesa ġie amministrat is-Sagrament tad-Dilka tal-Morda. Qaddes il-W.R.P. Michael Camilleri O.P., Kappillan tal-Parroċċa ta’ San Duminku, fil-Belt Valletta

Madonna tal-Morda

Posted by Carmelite Priory Valletta on Is-Sibt, Lulju 9, 2016

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *