Festa tat-Tfal

Dalgħodu ġiet iċċelebrata l-Festa tat-Tfal b’quddiesa fl-10.00 a.m. mill-Pirjol Patri Alex Scerri O. Carm. Wara saret manifestazzjoni ferriħija bl-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu tat-Tfal bil-parteċipazzjoni tat-Tikka Banda.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *