Home » Aħbarijiet » Festa tat-Tfal

Arkivji

Festa tat-Tfal

Dalgħodu ġiet iċċelebrata l-Festa tat-Tfal b’quddiesa fl-10.00 a.m. mill-Pirjol Patri Alex Scerri O. Carm. Wara saret manifestazzjoni ferriħija bl-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu tat-Tfal bil-parteċipazzjoni tat-Tikka Banda.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
8:00 a.m., 10:00 a.m., u 6.30 p.m.