Home » Aħbarijiet » It-Tmien Jum tan-Novena

Arkivji

It-Tmien Jum tan-Novena

Prietka tan-Novena mill-Kan. Dun Vincent Borg, Arċipriet tal-Parroċċa Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu, Il-Belt Valletta

It-Tmien Jum tan-Novena 13.07.16Prietka tan-Novena mill-Kan. Dun Vincent Borg, Arċipriet tal-Parroċċa Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu, Il-Belt Valletta

Posted by Carmelite Priory Valletta on It-Tnejn, Lulju 18, 2016


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m., 11.00 a.m. u 6.30 p.m.

L-Erbgħa:
10:00 a.m. Quddiesa u wara supplika quddiem ix-Xbieha Inkurunata
6:30 p.m. Konċelebrazzjoni u kant tas-Salve Regina u Flos Carmeli