Il-Prietka tal-E.T. Mons. Charles J. Scicluna, Arċisqof Metropolita ta’ Malta fil-quddies ta’ filgħaxija nhar il-Festa

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *