Home » 2016 » July (Page 2)

Monthly Archives: July 2016

Arkivji

Ir-Raba’ Jum tan-Novena

Isma’ l-Prietka tar-Raba’ jum tan-Novena minn Dun Andrew Schembri, Saċerdot Novell.

Ir-Raba’ Jum tan-Novena 09.07.2016Prietka tan-Novena minn Dun Andrew Schembri, Saċerdot Novell

Posted by Carmelite Priory Valletta on Il-Ħadd, Lulju 10, 2016

Jum l-Anzjani, il-Morda u Persuni b’Diżabilità

Dalgħodu fis-Santwarju ġiet iċċelebrata quddiesa bit-tema Il-Verġni Marija, Saħħa tal-Morda, bis-sehem tal-anzjani u l-morda minn diversi Djar u Residenzi. Matul il-quddiesa ġie amministrat is-Sagrament tad-Dilka tal-Morda. Qaddes il-W.R.P. Michael Camilleri O.P., Kappillan tal-Parroċċa ta’ San Duminku, fil-Belt Valletta

Madonna tal-Morda

Posted by Carmelite Priory Valletta on Is-Sibt, Lulju 9, 2016

It-Tielet Jum tan-Novena

Isma’ l-Prietka tat-Tielet jum tan-Novena mill-W. R. Kan. Dun Vinċenz Cachia, Prepostu-Arċipriet tal-Parroċċa Kolleġġjata u Bażilika Sant’Elena, Birkirkara.

It-Tielet Jum tan-Novena 08.07.2016Isma l-Prietka tat-TIelet jum tan-Novena mill-W. R. Kan. Dun Vinċenz Cachia, Prepostu-Arċipriet tal-Parroċċa Kolleġġjata u Bażilika Sant’Elena, Birkirkara.

Posted by Carmelite Priory Valletta on Il-Ġimgħa, Lulju 8, 2016

It-tnedija tal-ktieb dwar l-ispjega marjoloġika tax-xbieha Inkurunata tal-Madonna tal-Karmnu

ktieb marjologijaNhar it-Tlieta 12 ta’ Lulju, fl-10:30am, se ssir konferenza li matulha se jkun imniedi l-ktieb il-ġdid li jagħti spjega marjoloġika tax-xbieha Inkurunata tal-Madonna tal-Karmnu. Dan il-ktieb inkiteb minn Patri Charlo Camilleri O.Carm.

Din il-publikazzjoni se toħroġ f’edizzjoni limitata, għaldaqstant min jixtieq kopja, għandu jkellem lill-Pirjol u Rettur tas-Santwarju.

Kull devot Karmelitan għandu jkollu kopja!

It-Tieni Jum tan-Novena

Prietka tat-Tieni jum tan-Novena minn Patri Maurice Abela O.Carm, Kappillan tal-Paroċċa ta’ Santa Venera.

Tieni jum tan-NovenaPrietka tat-Tieni jum tan-Novena minn Patri Maurice Abela O.Carm, Kappillan tal-Parocca ta’ Santa Venera.

Posted by Carmelite Priory Valletta on Il-Ħamis, Lulju 7, 2016

L-Ewwel Jum tan-Novena

Isma’ l-Prietka tal-Ewwel Jum tan-Novena minn Patri Jurgen Cucciardi O.Carm, Pirjol tal-Knisja ta’ Santa Venera l-Antika

L-Ewwel Jum tan-Novena, Festa Madonna tal-Karmnu 2016Isma l-Prietka tal-Ewwel Jum tan-Novena minn Patri Jurgen Cucciardi O.Carm, Pirjol tal-Knisja ta’ Santa Venera l-Antika

Posted by Carmelite Priory Valletta on L-Erbgħa, Lulju 6, 2016

135 Sena Inkurunata f’Qalbna

Ftuħ tal-Festi u Inawgurazzjoni tal-Umbrellun Bażilikali l-ġdid

Illum tajba bidu għall-Festi f’ġieħ il-Patruna tal-Belt, il-Madonna tal-Karmnu. Fis-7.00 p.m. bdiet quddiesa fejn l-ewwel inkixef il-kwadru mirakuluż waqt il-kant tas-Salve Regina. Waqt il-quddies ġie inawgurat u mbierek Umbrellun Bażilikali ġdid maħdum minn Lawrence Caruana. Fl-aħħar tal-quddiesa ngħata l-mandat lir-reffiegħa. Wara l-quddies sar l-ħruġ tal-vara min-niċċa.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m., 11.00 a.m. u 6.30 p.m.

L-Erbgħa:
10:00 a.m. Quddiesa u wara supplika quddiem ix-Xbieha Inkurunata
6:30 p.m. Konċelebrazzjoni u kant tas-Salve Regina u Flos Carmeli