Home » 2016 » August

Monthly Archives: August 2016

Arkivji

Avviżi tas-Santwarju 14.08.2016

Illum huwa t-Tieni Ħadd tax-xahar għalhekk il-ġabra li ser issir illum ser tkun b’risq is-Santwarju. Nitolbukom biex bħal dejjem tkunu ġenerużi. Nirringrazzjawkom!

Għada t-Tnejn, 15 ta’ Awwissu, niċċelebraw is-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija bir-Ruħ u l-Ġisem. Infakkru li hija Festa Kmandata u hemm l-obbligu tas-smigħ tal-quddies. Il-quddies f’dan is-Santwarju jkun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd.

Ser tiġi organizzata ġurnata għal Sqallija nhar is-Sibt 10 ta’ Settembru b’risq is-Santwarju. DAwk li huma interessati li jiġu magħna jħallu d-dettalji tagħhom fis-Sagristija.

L-Insinji Bażilikali fil-Purċissjoni ta’ San Duminku

L-Insiji Bażilika tas-Santwarju, il-bażilika u t-tintinnablu, ħadu sehem fil-Purċissjoni ta’ San Duminku ta’ din is-sena.

Bħala sinjal ta’ għaqda bejn iż-żewġ festi meta l-istatwa waslet fi Pjazza Reġina l-Pirjol P. Alex Scerri ppreżent bukkett fjuri. Preżenti kien hemm ukoll P. Albert, Julian Vassallo, chairperson tal-Għaqda Festi Esterni u membri tal-istess għaqda.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m., 11.00 a.m. u 6.30 p.m.

L-Erbgħa:
10:00 a.m. Quddiesa u wara supplika quddiem ix-Xbieha Inkurunata
6:30 p.m. Konċelebrazzjoni u kant tas-Salve Regina u Flos Carmeli