Monthly Archive: August 2016

0

Avviżi tas-Santwarju 14.08.2016

Illum huwa t-Tieni Ħadd tax-xahar għalhekk il-ġabra li ser issir illum ser tkun b’risq is-Santwarju. Nitolbukom biex bħal dejjem tkunu ġenerużi. Nirringrazzjawkom! Għada t-Tnejn, 15 ta’ Awwissu, niċċelebraw is-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija bir-Ruħ...

0

L-Insinji Bażilikali fil-Purċissjoni ta’ San Duminku

L-Insiji Bażilika tas-Santwarju, il-bażilika u t-tintinnablu, ħadu sehem fil-Purċissjoni ta’ San Duminku ta’ din is-sena. Bħala sinjal ta’ għaqda bejn iż-żewġ festi meta l-istatwa waslet fi Pjazza Reġina l-Pirjol P. Alex Scerri ppreżent bukkett...