Home » Aħbarijiet » Festa tal-Anġlu Kustodju

Arkivji

Festa tal-Anġlu Kustodju

Anglu KustodjuNhar it-Tnejn 3 ta’Ottubru taħbat il-Festa tal-Anglu Kustodju u fis-Santwarju tiġi ċċelebrata il-Festa tal-Anġlu Kustodju.

Fis 6.00pm Rużarju
Fis 6.30pm Quddiesa Kantata bil-ħsieb tal-festa mill-Komunità Karmelitana tas-Santwarju


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m., 11.00 a.m. u 6.30 p.m.

L-Erbgħa:
10:00 a.m. Quddiesa u wara supplika quddiem ix-Xbieha Inkurunata
6:30 p.m. Konċelebrazzjoni u kant tas-Salve Regina u Flos Carmeli