Home » 2016 » October

Monthly Archives: October 2016

Arkivji

Avviżi 30.10.2016

Minn din il-ġimgħa ser jibda jsir il-booking għall-quddies tas-sena li gejja. Dawk li jixtiequ Ii jibbukjaw il-quddies għal għeżież mejtin tagħhom huma mitluba li jagħmlu dan mal-Pirjol matul din il-ġimgħa waqt il-ħinijiet tal-quddies. Nitolbukom tikkoperaw magħna ħalli nkunu nistgħu naqdu lill-kullħadd.

Matul ix-xahar ta’ Novembru kuljum f’dan is-Santwarju issir talb u l-quddiesa ta’ filgħaxija għall-erwieħ li intom tixtiequ li aħna nitolbu għalihom. Għalhekk fuq l-artal għamlina envelops biex wieħed jista’ jikteb l-ismijiet tal-mejtin tiegħu u jitfagħhom fil-kaxxa li hemm apposta flimkien mal-offerta b’suffraġġju għal ruħhom.

Nhar it-Tlieta, 1 ta Novembru hija l-Festa tal-Qaddisin kollha u huwa ukoll l-ewwel Tlieta ta’ xahar għalhekk it-Terzjarji Karmelitani rġiel u nisa jkollhom il-Laqgħa tagħhom fil-5.15pm. Navżawkom illi fuq xewqa ta’ Mons Arċisqof nhar it-Tlieta il-quddiesa ta’ figħaxija trid tiġi ċċelebrata flimkien miegħu fil-Kon-Katridral ta’ San Ġwann, għaldaqstant mhux ser jkun hawn quddiesa ta’ filghaxija fis-Santwarju imma mistednin flimkien mal-Arċisqof fis-6.30pm għall-quddiesa li ser jmexxi hu f’San Ġwann.

Nhar l-Erbgħa, it-2 ta Novembru niċċelebraw l-Għid tal-Imwiet, ġurnata li fiha niftakru fl-għeżież kollha tagħna mejtin. Il-Quddies filgħodu jkun kull nofsiegħa jiġifieri: fis-7.00 fis-7.30, fit-8.00 u fit-8.30, fid-9.00 u fid-9.30, fl-10.00 u fl-10.30am, imbagħad fis-6.00pm jkollna l-Għasar kantat u fis-6.30pm quddiesa konċelebrata.

Ser norganizzaw bħala komunità tas-Santwarju Pellegrinaġġ fis-Sena tal-Ħniena għall-Bieb tal-ħniena Ii hemm fil-Bażilka tal-Isla nhar il-Ġimgħa 11 ta’ Novembru filgħodu. Ikollna quddiesa fuq l-artal tar-Redentur tal-Isla. Dawk Ii jixtiequ jiġu jagħtu isimhom lill-helpers minħhabba t-trasport.

Laqgħa Ġenerali – Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu – Valletta

laqgha-generaliGħeżież Karmelitani Beltin,

Nixtieq nistedinkom Laqgħa Ġenerali għal dawk kollha li għandhom għal qalbhom is-Santwarju u l-festa tal-Madonna tal-Karmnu, nhar il-Ħadd 27 ta Novembru 2016 fl-10am.

F’din il-laqgħa se tiġi varata b’formazzjoni ġdida l-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu – Valletta, fejn ser tingħata wkoll l-informazzjoni kollha fuq ix-xogħol kollu li ser tkun qed tagħmel din l-Għaqda b’risq il-Festa tagħna. F’din il-Laqgħa Ġenerali, id-delettanti Karmelitani kollha jkunu mħeġġin biex jissieħbu membri f’din l-Għaqda.

Għalhekk inħeġġiġkom tħallu d-data tas-27 ta’ Novembru vojta biex tingħaqdu magħna. Ser niltaqgħu llkoll fl-10 ta’ filgħodu fis-Santwarju ħa nibdew b’quddiesa flimkien u wara nidħlu fir-reffetorju tal-kunvent għal-Laqgħa Ġenerali filwaqt li nieħdu xi ħaġa flimkien.

Nispera li narakom u mexxu il-kelma lil kulħadd.
Il-Pirjol

Titħabbar il-mewt ta’ P. Amadeo Zammit

p-amadeoB’niket inħabbru l-mewt ta’ Patri Amadeo Zammit O.Carm., mill-Komunità tal-Knisja l-Qadima f’Santa Venera. Il-funeral tiegħu ser isir it-Tnejn 31 t’Ottubru, fis-2.00 p.m., fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Venera.

Agħtih o Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem. Id-dawl ta’ dejjem jiddi lilu. Jistrieħ fis-sliem. Ammen.

Kungress Nazzjonali tat-Terzjarji Karmelitani

kungress-2016

Avviżi 23.10.2016

Illum qed niċċelebraw il-Ġurnata Missjunarja, filwaqt li nitolbu għall-missjoniiet navżawkom li l-ġbir kollu li nagħmlu llum imur b’risq il-missjoni. Nitolbukom tkunu ġenerużi. Grazzi.

Nhar il-Ħadd li ġej 30 ta’ Ottubru se jiġi ċċelebrat il-Kungress Nazzjonali tat-Terz Ordni Karmelitan fil-Parroċċa taż-Żurrieq. Aħna se jkollna trasport li jitlaq fit-3.30 pm. Inħeġġu ħafna lit-Terzjarji Karmelitani kollha biex jattendu għal dan il-Kungress Annwali tagħhom.

Matul ix-xahar ta’ Novembru kuljum fis-Santwarju isir talb u quddiesa ta’ filgħaxija għall-erwieħ li intom tixtiequ li aħna nitolbu għalihom. Għalhekk fuq l-artal għamilna envelopes biex wieħed jista’ jikteb ismijiet tal-mejtin tiegħu u jitfagħhom fil-kaxxa li hemm apposta flimkien mal-offerta b’suffraġju għal ruħhom.

The Carmelite’s Lunchtime Concerts – October

lunchtime-october

L-Oratorju tan-Nazzarenu fin-Notte Bianca

Avviżi 2.10.2016

Kif tafu beda x-xahar ta’ ottubru. matul ix-xahar kuljum f’dan is-Santwarju, jingħad ir-Rużarju quddiem Ġesù Sagramentat fis-6.00 p.m. Inħeġġu lil kulħadd biex tingħad din it-talba tar-rużarju b’mod speċjali matul dan ix-xahar fil-familji tagħna.

Għada t-Tlieta 3 ta’ Ottubru ser niċċelebraw il-Festa trasferita tal-Anġlu Kustodju. Fis-6.00 p.m. jkun hawn ir-rużarju u fid-6.30 p.m. jkun hawn quddiesa konċelebrata kantata.

Nhar it-Tlieta huwa l-ewwel Tlieta tax-xahar. Għalhekk it-Terzarji Karmelitani rġiel u nisa ser jerġa’ jkollhom il-laqgħa tagħhom wara li waqafna għax-xhur tas-sajf. Il-laqgħa tibda fil-5.15 p.m.

Infakkru wkoll lit-Terzjarji li l-Kungress Nazzjonali ser isir nhar il-Ħadd 30 ta’ Ottubru fil-Parroċċa taż-Żurrieq. Min hu ġej magħna jaħseb li javża lill-helpers minħabba t-trasport.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m., 11.00 a.m. u 6.30 p.m.

L-Erbgħa:
10:00 a.m. Quddiesa u wara supplika quddiem ix-Xbieha Inkurunata
6:30 p.m. Konċelebrazzjoni u kant tas-Salve Regina u Flos Carmeli