我們只售賣RELX電子煙原裝煙彈,一顆煙彈可以使用3-5天。 提供100%原裝正品RELX煙彈,悅刻菸彈, 各種不同口味齊全,正品RELX專用煙彈現貨快速發貨。 選擇RELX悅刻電子菸煙彈,不要猶豫,按下加入購物車,為你將要到來的時尚和愉快下單!

Home » Avviżi » Avviżi 30.10.2016

Arkivji

Avviżi 30.10.2016

Minn din il-ġimgħa ser jibda jsir il-booking għall-quddies tas-sena li gejja. Dawk li jixtiequ Ii jibbukjaw il-quddies għal għeżież mejtin tagħhom huma mitluba li jagħmlu dan mal-Pirjol matul din il-ġimgħa waqt il-ħinijiet tal-quddies. Nitolbukom tikkoperaw magħna ħalli nkunu nistgħu naqdu lill-kullħadd.

Matul ix-xahar ta’ Novembru kuljum f’dan is-Santwarju issir talb u l-quddiesa ta’ filgħaxija għall-erwieħ li intom tixtiequ li aħna nitolbu għalihom. Għalhekk fuq l-artal għamlina envelops biex wieħed jista’ jikteb l-ismijiet tal-mejtin tiegħu u jitfagħhom fil-kaxxa li hemm apposta flimkien mal-offerta b’suffraġġju għal ruħhom.

Nhar it-Tlieta, 1 ta Novembru hija l-Festa tal-Qaddisin kollha u huwa ukoll l-ewwel Tlieta ta’ xahar għalhekk it-Terzjarji Karmelitani rġiel u nisa jkollhom il-Laqgħa tagħhom fil-5.15pm. Navżawkom illi fuq xewqa ta’ Mons Arċisqof nhar it-Tlieta il-quddiesa ta’ figħaxija trid tiġi ċċelebrata flimkien miegħu fil-Kon-Katridral ta’ San Ġwann, għaldaqstant mhux ser jkun hawn quddiesa ta’ filghaxija fis-Santwarju imma mistednin flimkien mal-Arċisqof fis-6.30pm għall-quddiesa li ser jmexxi hu f’San Ġwann.

Nhar l-Erbgħa, it-2 ta Novembru niċċelebraw l-Għid tal-Imwiet, ġurnata li fiha niftakru fl-għeżież kollha tagħna mejtin. Il-Quddies filgħodu jkun kull nofsiegħa jiġifieri: fis-7.00 fis-7.30, fit-8.00 u fit-8.30, fid-9.00 u fid-9.30, fl-10.00 u fl-10.30am, imbagħad fis-6.00pm jkollna l-Għasar kantat u fis-6.30pm quddiesa konċelebrata.

Ser norganizzaw bħala komunità tas-Santwarju Pellegrinaġġ fis-Sena tal-Ħniena għall-Bieb tal-ħniena Ii hemm fil-Bażilka tal-Isla nhar il-Ġimgħa 11 ta’ Novembru filgħodu. Ikollna quddiesa fuq l-artal tar-Redentur tal-Isla. Dawk Ii jixtiequ jiġu jagħtu isimhom lill-helpers minħhabba t-trasport.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
8:00 a.m., 10:00 a.m., u 6.30 p.m.