Home » 2016 » November

Monthly Archives: November 2016

Arkivji

Ikla tal-Milied

poster-ikla-miliedNixtiequ nistiednu lil dawk kollha li jieħdu sehem b’mod attiv fil-Festa tal-Madonna tal-Karmnu għall-Ikla tal-Milied li se ssir fis-17 ta’ Diċembru 2016 fit-8.30 p.m. fis-City Lounge.

Inħeġġu lil dawk il-persuni li kienu attivi fiċ-Ċentru taż-Żgħażagħ, l-Għaqda Familja Karmelitana, l-Għaqda Festi Esterni kif ukoll il-pagaent tal-Ġimgħa l-Kbira.

Għall-booking jew iktar informazzjoni tistgħu tkellmu lil Neil Blundell fuq 79287126, Jennifer Scicluna fuq 77071510 jew Rita Blundell 77514158 jew tkellmuna permezz ta’ messaġġ fil-paġna ta’ Facebook Festa Madonna tal-Karmnu Valletta

Din hija l-ewwel attività minn serje ta’ attivitajiet organizzati mill-Għaqda Madonna tal-Karmnu Valletta.

Menu tal-Kbar
Menu tat-Tfal

Imnedija l-Għaqda Madonna tal-Karmnu Valletta

Dalgħodu tnediet l-Għaqda Madonna tal-Karmnu Valletta li se tkun qed tgħin lill-Komunità Karmelitana li rappreżentata mill-Pirjol/Prokuratur tal-Festa, tieħu ħsieb bi ftehim magħhom torganizza, il-Festi Esterni kollha tal-Festa tal-Madonna tal-Karmnu li jsiru ġewwa l-Belt Valletta.

Il-ġurnata bdiet billi fl-10.00 a.m. saret quddiesa mmexxija mill-Pirjol Patri Alex Scerri O. Carm. Wara l-quddiesa dawk preżenti ltaqgħu fir-refitorju tal-kunvent fejn il-Pirjol tkellem dwar l-għan ta’ din l-għaqda. Tnieda l-logo uffiċjali mill-Pirjol u wara s-Segretarju tal-għaqda John Farrugia ppreżenta l-istatut lil dawk preżenti. Wara saret diskussjoni dwar l-istatut. Wara saret il-ħatra tal-karigi kif ġej:

Pirjol/Prokuratur tal-Festa: Patri Alex Scerri O.Carm
Chairperson: Julian Vassallo
Viċi Chairperson: Ryan Catania
Segretarju: John Farrugia
Assistent Segretarju/PRO: Christian Pace
Kaxxiera: Brenice Zammit
Assistenta Kaxxiera: Marilyn Pace Mintoff
Direttur Imħażen u Proġetti: Carmel Pace
Konsulent tal-Għaqda: Charles Portelli
Rappreżentant taż-Żgħażagħ: Enya Curmi

Kummissjoni Fund Raising:

Kordinatur: Neil Blundell

Membri: Andre Grech, Chris Saffret, Darren Micallef, Rita Blundell, Jennifer Scicluna, Noel Muscat, Joanne Camilleri.

Kummissjoni Nar 20 ta’ Lulju: Ilario DeGiovanni, Clyde Borg, Joseph Grioli

Kummissjoni Banda: Ryan Catania, Ronnie Catania, Omar Coleiro, Kevin Borg

Kummissjoni IT: Carl Farrugia, Kevin Curmi

Wara l-ħatra tal-Kumitat sar l-ewwel diskors miċ-Chairperson Julian Vassallo fejn ħeġġeġ lin-nies preżenti biex jidħlu membri u jkompli jaħdmu biex inkabbru l-festa.

 

Żjara għall-Bieb tal-Ħniena fil-Bażilka tal-Isla

Dalgħodu ġie organizzat pellegrinaġġ mill-Komunità Karmelitana tal-Belt għall-Bieb tal-Ħniena li hemm fil-Bażilka tal-Isla fis-Sena tal-Ħniena. Matul dan il-pellegrinaġġ saret quddiesa fuq l-artal tar-Redentur tat-Isla.

Il-Festa tal-Qaddisini Kollha tal-Ordni Karmelitan

Illum l-Ordni Karmelitan jiċċelebraw l-Festa tal-Qaddisin Kollha tal-Ordni Karmelitan. Is-Santwarju jintrama għall-okkażjoni bir-relikwi tal-Qaddisin Karmelitani

qaddisin-karmelitani1 qaddisin-karmelitani

Avviżi 13.11.2016

Illum huwa t-Tieni Ħadd tax-xahar, għalhekk il-ġabra li ser nagħmlu ser tmur b’risq dan is-Santwarju. Bħal dejjem nitolbukom tkunu ġenerużi. Nirringrazzjawkom!

Għada it-Tnejn 14 ta Novembru hija l-Festa tal-Qaddisin Kollha Karmelitani, għaldaqstant għada filgħodu, ser norganizzaw bħala komunita tas-Santwarju Pellegrinaġġ fis-Sena tal-Ħniena għall-Bieb tal-Ħniena li hemm fil-Bażilka tal-Isla. Ikollna l-quddiesa fuq l-artal tar-Redentur tat-Isla. Għad fadal xi postijiet għal dawk li jixtiequ jiġu. Infakkru lit-Terzjarji biex jġibu magħhom il-Labtu l-Kbir. Tluq bil-private fit-8.30am minn fuq is-Sur ta’ M’Xett.

Nhar it-Tlieta mbagħad il-15 ta’ Novembru nagħmlu t-Tifkira ta’ ħutna kollha mejtin Karmelitani. Fis-6.00pm jkollna l-Għasar kantat u fis-6.30 konċelebrazzjoni. Inħeġġu lit-Terzjarji biex jattandu.

Nhar l-Erbgħa wara l-quddiesa u l-funzjoni, ser issir taħdita fil-knisja stess minn Patri Raymond Gatt OP fuq il-Ħniena ta’ Alla. Inħeġġu lil kull min jista’ biex jattendi.

Avviżi 06.11.2016

Matul din il-ġimgħa qed ikompli jsir il-booking għall-quddies tas-sena liġejja. Dawk li jixtiequ jibbukkjaw il-quddies għal-għeżież metjin tagġhom huma mitluba li jagħmlu dan mal-Parijol matul din il-ġimgħa waqt il-ħinijiet tal-quddies. Nitolbukom tikkoperaw magħna ħalli nkunu nistgħu naqdu lil kulħadd.

Matul ix-xahar ta’ Novembru kuljum f’dan is-Santwarju jsir talb u l-quddiesa ta’ filgħaxija għall-erwieħ li intom tixtiequ li aħna nitlo0bu għalhom. Għalhekk fuq l-artal għamilna enevlops biex wieħed jista’ jikteb l-ismijiet tal-mejtin tiegħu u jitfagħħhom fil-kaxxa li hemm apposta flimkien mal-offerta b’suffraġju għal ruħhom.

Nhar it-Tnejn 7 ta’ Novembru ser issir l-Uffiċjatura tal-Mejtin tal-Fratellanza ta’ San Ġużepp u nhar it-Tlieta tal-Fratellanza tal-Karmnu u tal-Anġlu Kustodju. Fis-6.00 pm jkun hawn l-Għasar kantant u wara fis-6.30 pm quddiesa għall-erwieħ tal-imsieħba mejtin tal-Fratellanza. Inħeġġu lill-fratelli biex jattendu.

Se norganizzaw bħala komunità tas-Santwarju Pellegrinaġġ fis-Sena tal-Ħniena għall-bieb tal-ħniena li hemm fil-Bażilika tal-Isla nhar it-Tnejn 14 ta’ Novembru filgħodu. Ikollna quddiesa fuq l-artal tar-Rendentur tal-Isla. Dawk li jixtiequ jiġu jagħtu isiminhom lill-helpers minħabba t-trasport.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m., 11.00 a.m. u 6.30 p.m.

L-Erbgħa:
10:00 a.m. Quddiesa u wara supplika quddiem ix-Xbieha Inkurunata
6:30 p.m. Konċelebrazzjoni u kant tas-Salve Regina u Flos Carmeli