Avviżi 13.11.2016

Illum huwa t-Tieni Ħadd tax-xahar, għalhekk il-ġabra li ser nagħmlu ser tmur b’risq dan is-Santwarju. Bħal dejjem nitolbukom tkunu ġenerużi. Nirringrazzjawkom!

Għada it-Tnejn 14 ta Novembru hija l-Festa tal-Qaddisin Kollha Karmelitani, għaldaqstant għada filgħodu, ser norganizzaw bħala komunita tas-Santwarju Pellegrinaġġ fis-Sena tal-Ħniena għall-Bieb tal-Ħniena li hemm fil-Bażilka tal-Isla. Ikollna l-quddiesa fuq l-artal tar-Redentur tat-Isla. Għad fadal xi postijiet għal dawk li jixtiequ jiġu. Infakkru lit-Terzjarji biex jġibu magħhom il-Labtu l-Kbir. Tluq bil-private fit-8.30am minn fuq is-Sur ta’ M’Xett.

Nhar it-Tlieta mbagħad il-15 ta’ Novembru nagħmlu t-Tifkira ta’ ħutna kollha mejtin Karmelitani. Fis-6.00pm jkollna l-Għasar kantat u fis-6.30 konċelebrazzjoni. Inħeġġu lit-Terzjarji biex jattandu.

Nhar l-Erbgħa wara l-quddiesa u l-funzjoni, ser issir taħdita fil-knisja stess minn Patri Raymond Gatt OP fuq il-Ħniena ta’ Alla. Inħeġġu lil kull min jista’ biex jattendi.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *