Home » 2017 » January

Monthly Archives: January 2017

Arkivji

Il-Festa ta’ San Ġużepp se ssir fl-1 ta’ Mejju

Minħabba l-attivitajiet marbuta mal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, għadna kemm ġejna infurmati li l-Pulizija ma tistax toħroġ il-permessi għall-purċissjoni bl-istatwa ta’ San Ġużepp nhar id-19 ta’ Marzu.
Għalhekk it-tmexxija tal-fratellanza, flimkien mal-Pirjol, iddeċidiet li l-festa SE SSIR NHAR IT-TNEJN L-1 TA’ MEJJU, FESTA TA’ SAN ĠUŻEPP ĦADDIEM.
Nitolbu lill-fratelli u lil dawk kollha devoti ta’ San Ġużepp biex ixandru dan il-post u jinfurmaw lil ħaddieħor li l-festa se ssir nhar l-1 ta’ Mejju.

Se jinfetaħ il-proċess għall-kawża tal-Beatifikazzjoni u Kanoniżżazzjoni ta’ Patri Avertan Fenech

L-Arċisqof ta’ Malta, Mons. Charles J. Scicluna ħabbar li fit-2 ta’ Frar 2017, Jum il-Ħajja Konsagrata u l-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju fid-Djoċesi ta’ Malta se jinfetaħ il-proċess għall-kawża tal-Beatifikazzjoni u Kanoniżżazzjoni ta’ Patri Avertan Fenech, reliġjuż Karmelitan li f’ħajtu u wara mewtu sal-lum gawda u għadu jgawdi fama ta’ qdusija fost il-Poplu ta’ Alla.

 

L-aħħar tislima xierqa lir-Rettur tal-Arċikonfraterità ta’ San Ġużepp

L-aħħar tislima xierqa lill-maħbub Rettur tal-Arċikonfraterità ta’ San Ġużepp, Johann Josef Tisch. Grazzi lil fratelli kollha li ħafu sehem, lill-Arċikonfraternità tal-Madonna tal-Karmnu u lill-fratellanzi l-oħra ta’ San Ġużepp li ngħaqdu magħna. Nibqgħu nżommu lill-għażiż Johann fit-talb tagħna. Agħtih Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Titħabbar il-mewt tar-Rettur tal-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp

Tħabbret il-mewt tar-Rettur tal-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp Johann Tisch li seħħet matul il-lejl. Il-funeral tar-Rettur tal-Arcikonfraternità se jsir nhar is-Sibt 7 ta’ Jannar fit-8:00am. Dan se jibda b’korteo minn Pjazza Indipendenza fit-7:45am sas-Santwarju Bażilika bis-sehem tal-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp. Wara tibda l-quddiesa mmexxija mill-Pirjol u Direttur Spiritwali bis-sehem ta’ rappreżentanti mill-fratellanzi ta’ San Ġużepp imxerrda madwar Malta.

Agħtih mulej il-mistrieħ ta’ dejjem!

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m., 11.00 a.m. u 6.30 p.m.

L-Erbgħa:
10:00 a.m. Quddiesa u wara supplika quddiem ix-Xbieha Inkurunata
6:30 p.m. Konċelebrazzjoni u kant tas-Salve Regina u Flos Carmeli