Home » Aħbarijiet » L-aħħar tislima xierqa lir-Rettur tal-Arċikonfraterità ta’ San Ġużepp

Arkivji

L-aħħar tislima xierqa lir-Rettur tal-Arċikonfraterità ta’ San Ġużepp

L-aħħar tislima xierqa lill-maħbub Rettur tal-Arċikonfraterità ta’ San Ġużepp, Johann Josef Tisch. Grazzi lil fratelli kollha li ħafu sehem, lill-Arċikonfraternità tal-Madonna tal-Karmnu u lill-fratellanzi l-oħra ta’ San Ġużepp li ngħaqdu magħna. Nibqgħu nżommu lill-għażiż Johann fit-talb tagħna. Agħtih Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
8:00 a.m., 10:00 a.m., u 6.30 p.m.