L-aħħar tislima xierqa lir-Rettur tal-Arċikonfraterità ta’ San Ġużepp

L-aħħar tislima xierqa lill-maħbub Rettur tal-Arċikonfraterità ta’ San Ġużepp, Johann Josef Tisch. Grazzi lil fratelli kollha li ħafu sehem, lill-Arċikonfraternità tal-Madonna tal-Karmnu u lill-fratellanzi l-oħra ta’ San Ġużepp li ngħaqdu magħna. Nibqgħu nżommu lill-għażiż Johann fit-talb tagħna. Agħtih Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *