Home » Aħbarijiet » Il-Festa ta’ San Ġużepp se ssir fl-1 ta’ Mejju

Arkivji

Il-Festa ta’ San Ġużepp se ssir fl-1 ta’ Mejju

Minħabba l-attivitajiet marbuta mal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, għadna kemm ġejna infurmati li l-Pulizija ma tistax toħroġ il-permessi għall-purċissjoni bl-istatwa ta’ San Ġużepp nhar id-19 ta’ Marzu.
Għalhekk it-tmexxija tal-fratellanza, flimkien mal-Pirjol, iddeċidiet li l-festa SE SSIR NHAR IT-TNEJN L-1 TA’ MEJJU, FESTA TA’ SAN ĠUŻEPP ĦADDIEM.
Nitolbu lill-fratelli u lil dawk kollha devoti ta’ San Ġużepp biex ixandru dan il-post u jinfurmaw lil ħaddieħor li l-festa se ssir nhar l-1 ta’ Mejju.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m., 11.00 a.m. u 6.30 p.m.

L-Erbgħa:
10:00 a.m. Quddiesa u wara supplika quddiem ix-Xbieha Inkurunata
6:30 p.m. Konċelebrazzjoni u kant tas-Salve Regina u Flos Carmeli