Home » 2017 » June

Monthly Archives: June 2017

Arkivji

Programm tal-Festa 2017

Dejjem Inkurunata f’Qalbna

Żjara tal-Kolonna tal-Martirju ta’ San Pawl fis-Santwarju

Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-1950 sena mill-Martirju ta’ San Pawl, il-Kolonna tal-Martirju ta’ San Pawl li tinsab fil-Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu se tkun qed iddur il-knejjes tal-Belt Valletta.

Nhar l-Erbgħa 14 ta’ Ġunju din il-Kolonna se tinġieb fis-Santwarju tagħna b’pellegrinaġġ mill-Kon-Katidral ta’ San Ġwann li se jitlaq fis-5.45p.m.

Nhar il-Ġimgħa 16 ta’ Ġunju l-Kolonna se titlaq mis-Santwarju għal ħabta tas-6.15p.m. lejn il-Parroċċa ta’ Santu Wistin.

Nistiednu l-kulħadd biex jattendi.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m., 11.00 a.m. u 6.30 p.m.

L-Erbgħa:
10:00 a.m. Quddiesa u wara supplika quddiem ix-Xbieha Inkurunata
6:30 p.m. Konċelebrazzjoni u kant tas-Salve Regina u Flos Carmeli