Home » 2017 » July

Monthly Archives: July 2017

Arkivji

Grazzi lil kulmin għen fil-Festa

F’isem il-Pirjol u l-Komunita Karmelitana ta’ dan is-Santwarju, nixtiequ nirrringrazzjaw lil dawk kollha li permezz tagħhom kellna u għamilna festa kbira u sabiħa lill-Madonna tal-Karmnu, fil-weekend li għadda. Lill-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu li b’tant sagrifiċċju ħadu ħsieb l-armar ta’ barra fit-toroq, lill-helpers u lil dawk kollha li ħadmu biex tkun nadifa u armata l-Bażilika minn ġewwa, lill-korijiet, letturi, abbatini, reffiegħa tal vara, kif ukoll lil dawk kollha li bid-donazzjonijiet tagħhom inġabru l-flus li marru kollha b’risq il-festa, u lil dawk kollha li b xi mod jew ieħor taw is-sehem tagħhom biex seta jkollna festa xierqa u devota f’ ġieħ il-Madonna tal-Karmnu.

Prosit u Grazzi kbira lil kulħadd!

Żvelat id-disinn tal-pavimentar tal-irħam għas-Santwarju

Kif tafu, matul dan tmiem il-ġimgħa ġie żvelat id-disinn tal-paviment tal-irħam għas-Santwarju tagħna. Proġett li se jsir realtà fix-xhur li ġejjin. Id-disinn se jkun espost matul il-ġranet tal-festa fin-niċċa tal-Madonna. Għandna wkoll fuljetti bid-dettalji tal-proġett, id-disinn u possibilità biex wieħed jagħti d-donazzjoni tiegħu.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m., 11.00 a.m. u 6.30 p.m.

L-Erbgħa:
10:00 a.m. Quddiesa u wara supplika quddiem ix-Xbieha Inkurunata
6:30 p.m. Konċelebrazzjoni u kant tas-Salve Regina u Flos Carmeli