Home » 2018 » June

Monthly Archives: June 2018

Arkivji

Rappreżentati tal-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp fil-Festa ta’ San Ġorġ f’Ħal Qormi

Ilbieraħ, rappreżentanza mill-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp ħadet sehem fil-purċissjoni solenni bl-istatwa ta’ San Ġorġ Martri f’Ħal Qormi. Nirringraz

zjaw lill-fratellanza ta’ San Ġużepp imwaqqfa fil-Knisja Arċipretali ta’ Ħal Qormi tal-istedina tagħhom. J’alla r-rabta speċjali li nibtet bejn dawn iż-żewġ fratellanzi tinżamm ħajja biex flimkien inkomplu nkabbru d-devozzjoni lejn San Ġużepp.

Promo Uffiċjali tal-Festa 2018

Il-promo uffiċjali tal-festi speċjali li se niċċelebraw f’inqas minn xahar. Nifirħu flimkien fis-sena tal-Konsagrazzjoni tas-Santwarju Bażilika tagħna u nifirħu mal-Ordni Karmelitan f’Malta, f’għeluq is-600 sena mill-miġja tal-ewwel Karmelitani

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m., 11.00 a.m. u 6.30 p.m.

L-Erbgħa:
10:00 a.m. Quddiesa u wara supplika quddiem ix-Xbieha Inkurunata
6:30 p.m. Konċelebrazzjoni u kant tas-Salve Regina u Flos Carmeli