Home » Aħbarijiet » It-Tnejn l-1 ta’ Lulju: Nilqgħu lil Madonna fil-ħruġ tagħha min-niċċa

Arkivji

It-Tnejn l-1 ta’ Lulju: Nilqgħu lil Madonna fil-ħruġ tagħha min-niċċa

Kif isir kull sena, nhar it-Tnejn, l-1 ta’ Lulju, se nagħtu bidu għall-festi solenni f’ġieħ il-Madonna tal-Karmnu, bil-ħruġ tax-xbieha tagħha min-niċċa.

Il-quddiesa tibda fis-7:00pm u se tkun animata mill-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu u s-sezzjonijiet kollha fi ħdanha.

Wara jsir il-ħruġ solenni tal-vara min-niċċa fost kant ta’ innijiet Marjani u Karmelitani.

Inħeġġu lil dak kollha li għandhom għal qalbhom il-Madonna tal-Karmnu, kemm Maltin u anke barranin biex nhar it-Tnejn nattendu għal din iċ-ċelebrazzjoni sabiħa.

Viva l-Madonna tal-Karmnu.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
8:00 a.m., 10:00 a.m., u 6.30 p.m.