Home » Aħbarijiet » Laqgħa Ġenerali tal-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu 2019

Arkivji

Laqgħa Ġenerali tal-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu 2019

Il-laqgħa Ġenerali tal-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu 2019.

Matul il-laqgħa ġiet diskussa l-festa li għaddiet u ħarsitna daret mill-ewwel fuq il-festa li jmiss li matula se nkunu qed niċċelebraw żewġ anniversarji kbar, jiġifieri l-125 anniversarju minn meta s-Santwarju tagħna ngħata d-dinjita ta’ Bażilika Minuri u l-450 sena preżenza tal-Karmelitani fil-Belt Valletta.

Grazzi lil dawk li għaddew u proset tas-suġġerimenti tagħkom. Inkomplu naħdmu id f’id b’risq il-festa tant għażiża għalina!

Viva l-Madonna tal-Karmnu


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
8:00 a.m., 10:00 a.m., u 6.30 p.m.