Category: Aħbarijiet

0

Grazzi lil kulmin għen fil-Festa

F’isem il-Pirjol u l-Komunita Karmelitana ta’ dan is-Santwarju, nixtiequ nirrringrazzjaw lil dawk kollha li permezz tagħhom kellna u għamilna festa kbira u sabiħa lill-Madonna tal-Karmnu, fil-weekend li għadda. Lill-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu li b’tant...

0

Żvelat id-disinn tal-pavimentar tal-irħam għas-Santwarju

Kif tafu, matul dan tmiem il-ġimgħa ġie żvelat id-disinn tal-paviment tal-irħam għas-Santwarju tagħna. Proġett li se jsir realtà fix-xhur li ġejjin. Id-disinn se jkun espost matul il-ġranet tal-festa fin-niċċa tal-Madonna. Għandna wkoll fuljetti bid-dettalji...

0

L-Erbgħat tal-Udjenza tal-Madonna tal-Karmnu

Minn GĦADA jibdew L-ERBGĦAT TAL-UDJENZA TAL-MADONNA TAL-KARMNU. Fl-10:00am: Quddiesa li tintemm bis-supplika quddiem is-Santwarju għażiż tal-Madonna tal-Karmnu. Fis-6:00pm: Rużarju medidat Fis-6:30pm: Quddiesa konventwali bil-ħsieb fuq is-seba’ ferħat tal-Madonna minn Dun Dillon Bugeja. Wara l-quddiesa...

0

Il-Festa ta’ San Ġużepp se ssir fl-1 ta’ Mejju

Minħabba l-attivitajiet marbuta mal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, għadna kemm ġejna infurmati li l-Pulizija ma tistax toħroġ il-permessi għall-purċissjoni bl-istatwa ta’ San Ġużepp nhar id-19 ta’ Marzu. Għalhekk it-tmexxija tal-fratellanza, flimkien mal-Pirjol, iddeċidiet li...