Monthly Archive: July 2018

0

Programm tal-Festi Esterni

L-Erbgħa 11 ta’ Lulju 2018 6.30pm Quddiesa tan-Novena bis-sehem tat-tfal u wara tingħata bidu għall-manifestazzjoni bl-istatwa żgħira tal-Madonna tal-Karmnu. Jakkumpanjaw din il-Manifestazzjoni t-‘Tikka Banda’ li tibda minn quddiem is-Santwarju u tgħaddi minn Triq il-Punent,...

0

Programm tal-Festi Solenni

Il-Ħadd, l-1 ta’ Lulju Ħruġ tal-Istatwa min-Niċċa 11.00am Quddiesa mill-Pirjol Patri Alex Scerri O.Carm., Rettur tas-Santwarju, bis-sehem tal-għaqdiet kollha tas-Santwarju. Jingħata l-mandat lir-Reffiegħa u wara ssir il-ħruġ min-niċċa tal-Istatwa tal-Madonna tal-Karmnu. It-Tnejn, 2 ta’...