Home » Il-Knisja l-Antika » Is-Saqaf

Arkivji

Is-Saqaf

Skond dokumenti li jinsabu fl-arkivji tal-kunvent jidher li is-saqaf tal-knisja l-antika kien sar proviżorjament mal-bini tal-knisja u fil-fatt reġa’ nbidel fl-1694. Mhux l-istess jista’ jingħad għall-koppla fejn għalkemm ġiet irrestawrata kemm-il darba, baqgħet qatt mibdula, kif inbniet l-ewwel darba.

Fis-snin 1703-1705 tpittru s-saqaf tan-navata u tal-kappelli. Dawn kienu saru minn Raimondo De Dominicis u kienu meqjusa bħala ta’ preġju kbir. Madanakollu, fit-terrimot tal-1743, is-saqaf kien ħass sew u din il-pittura kienet irvinata. Għalkemm kienet ġiet restawrata, fl-1788 kienet tant fi stat ħażin li ġie deciz illi titneħa għalkollox.

Wara reġgħet saret il-pittura tal-koppla u tal-koppletti minn Ramiro Calì.

 

 

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
8:00 a.m., 10:00 a.m., u 6.30 p.m.