Home » Statwi fis-Santwarju » L-Istatwa tal-Anġlu Kustodju

Arkivji

L-Istatwa tal-Anġlu Kustodju

Anglu KustodjuL-istatwa tal-Anġlu Kustodju saret minn Vicenzo Dimech. Din l-istatwa tinsab fin-niċċa fl-Oratorja tal-Konfraternità ta’ San Ġużepp. Il-vara tirrappreżenta anġlu bi ħwejġu mtajrin, bil-ġwienaħ ftit merfugħin ‘il fuq b’idu l-leminija merfugħa lejn is-sema u b’idu l-oħra qed iżomm tifel żgħir bla ħwejjeġ. Il-ħarsa tal-Anġlu turi ċertezza u kuraġġ.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
8:00 a.m., 10:00 a.m., u 6.30 p.m.