Home » Il-Knisja l-Antika » Il-Kappella tal-Anġlu Kustodju

Arkivji

Il-Kappella tal-Anġlu Kustodju

Artal Anglu KustodjuIt-tielet kappella max-xellug hija ddedikata lil Anġlu Kustodju. Il-prospettiva ta’ dan l-artal kienet għalkollox differenti mill-artali l-oħra u kienet l-isbaħ prospettiva mill-artali tal-ġnub.Din il-prospettiva kienet tinkludi erba’ kolonni li jkomplu jsebbħuha. Il-kwadru ta’ dan l-artal u li għadu jitgawda fil-knisja l-ġdida, huwa kwadru mill-isbaħ ta’ Francesco Zahra, li juri Anġlu kbir jieħu ħsieb tifel miexi fix-xagħri. Fil-ġnub tal-kappella fit-truf tal-pilastri ta’ taħt il-hnejja tal-passagg minn kappella għall-oħra, jidhru żewġ kwadri żgħar tondi. Dan tan-naħa tal-lemin kien ta’ San Gwalfredu li kien jiġbed devozzjoni kbira. L-ieħor kien ta’ Sant’ Antnin ta’ Padova.

Din il-kappella qabel ma ġiet iddedikata lill-Anġlu Kustodju kienet iddedikata lill-Madonna tas-Saħħa u kienet issir il-festa bl-Għasar u bil-Quddiesa Kantata. Fl-1746 ġiet iddedikata lill-Anġlu Kustodju u fl-istess sena twaqqfet is-Solidalità tal-Anglu Kustodju li kienet ukoll torganizza l-festa nhar it-tielet Ħadd ta’ Ottubru.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
8:00 a.m., 10:00 a.m., u 6.30 p.m.