Home » Is-Santwarju l-Ġdid » Artal tas-Sagrament

Arkivji

Artal tas-Sagrament

Artal SagramentL-altar tas-Sagrament. Il-pittura turi l-Ġesù msallab u taħtu bilwieqfa tidher Sant’Anjeże li f’idha l-leminija tidher qiegħda żżomm ktieb miftuħ waqt li qiegħda zzomm palma f’id il-leminija. F’dan il-kwadru jidher ukoll Sant’Andrija Korsini Isqof Karmelitan filwaqt li taħt il-kurċifiss hemm żewġ anġli żgħar iżommu l-baklu u l-mitra. Dan il-kwadru hu xogħol ta’ minn Guido Reni (1575-1642).

L-artal ta’ din il-kappella huwa prezzjuż ħafna għaliex huwa irham tal-malakita, bil-gwarniċi tal-bronż indurati u rħam fin ieħor. Il-pitturi fil-ġnub tal-altar huma ta’ San Pietru u San Pawl mpittra minn G. Calì (1846-1930). Nsibu wkoll relikwi tal-martri tal-ewwel seklu.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
8:00 a.m., 10:00 a.m., u 6.30 p.m.