Artal Beatu Franku

L-Artal ta' Beatu FrankuL-altar dedikat lill-Karmelitan Beatu Franku ta’ Siena hi partikolari ħafna għax ġiet impittra minn Maria De Domenicis.

Il-pittura t-tonda tirrappreżenta lill-Karmelitana Mistika Santa Marija Maddalena de Pazzi, hi kopja ta’ pittura antika li hemm fis-sagristija, hi mpittra minn Paul Delorenzo Busuttil (b.1940).