Home » Is-Santwarju l-Ġdid » Artal Beatu Franku

Arkivji

Artal Beatu Franku

L-Artal ta' Beatu FrankuL-altar dedikat lill-Karmelitan Beatu Franku ta’ Siena hi partikolari ħafna għax ġiet impittra minn Maria De Domenicis.

Il-pittura t-tonda tirrappreżenta lill-Karmelitana Mistika Santa Marija Maddalena de Pazzi, hi kopja ta’ pittura antika li hemm fis-sagristija, hi mpittra minn Paul Delorenzo Busuttil (b.1940).

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m., 11.00 a.m. u 6.30 p.m.

L-Erbgħa:
10:00 a.m. Quddiesa u wara supplika quddiem ix-Xbieha Inkurunata
6:30 p.m. Konċelebrazzjoni u kant tas-Salve Regina u Flos Carmeli