Artal San Ġużepp

Artal S GuzeppL-altar dedikat lil San Ġużepp, li juri l-mewt tiegħu, flimkien mal-Madonna u Ġesú b’żewġ anġli kbar wara rasu, kif ukoll tnejn oħra żgħar fl-art mpittra minn Gregorio Malzeff fit-tletinijiet.

Il-pitturi fil-ġnub tal-altar huwa mal-Madonna ta’ Loreto mpittra minn Giuseppe Velasco u l-oħra tal-Madonna tal-Pilar mpittra minn Mattia Preti (1613-1699).

Nsibu wkoll żewġ pitturi tondi ta’ Sant’ Antnin ta’ Padova u San Gualfaldo mpittra fl-1729. Nsibu wkoll relikwi tal-martri tal-ewwel seklu.