Għaqda Madonna tal-Karmnu – Valletta

arma-ghaqda-madonna-tal-karmnu-valletta L-Għan prinċipali tal-Għaqda Madonna tal-Karmnu – Valletta huwa li tgħin lill-Komunità Karmelitana li rappreżentata mill-Pirjol/Prokuratur tal-Festa, tieħu ħsieb bi ftehim magħhom torganizza, il-Festi Esterni kollha tal-Festa tal-Madonna tal-Karmnu li jsiru ġewwa l-Belt Valletta .

Din twaqqfet fis-27 ta’ Novembru 2016 wara laqgħa ġenerali.

Statut Uffiċjali

Formola tas-Sħubija