Home » Għaqda Madonna tal-Karmnu – Valletta

Arkivji

Għaqda Madonna tal-Karmnu – Valletta

arma-ghaqda-madonna-tal-karmnu-valletta L-Għan prinċipali tal-Għaqda Madonna tal-Karmnu – Valletta huwa li tgħin lill-Komunità Karmelitana li rappreżentata mill-Pirjol/Prokuratur tal-Festa, tieħu ħsieb bi ftehim magħhom torganizza, il-Festi Esterni kollha tal-Festa tal-Madonna tal-Karmnu li jsiru ġewwa l-Belt Valletta .

Din twaqqfet fis-27 ta’ Novembru 2016 wara laqgħa ġenerali.

Statut Uffiċjali

Formola tas-Sħubija

 

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m., 11.00 a.m. u 6.30 p.m.

L-Erbgħa:
10:00 a.m. Quddiesa u wara supplika quddiem ix-Xbieha Inkurunata
6:30 p.m. Konċelebrazzjoni u kant tas-Salve Regina u Flos Carmeli