Home » Il-Knisja l-Antika » Il-Bieb tal-Ġenb

Arkivji

Il-Bieb tal-Ġenb

Bieb tal-GenbIt-tieni kappella wara dik tal-Lunzjata ma kellhiex artal u minflok kien hemm bieb li jagħti għal barra. Dan il-bieb kien sar mal-bini tal-knisja u jagħti għal Triq Zekka. Fuq dan il-kwadru kien hemm kwadru kbir nofs tond jirrappreżenta t-tlugħ ta’ Marija SSma. fis-Sema.

Meta l-Fratellanza tal-Madonna tal-Karmnu fl-1780 kienu ġiebu minn Napli l-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu (li illum tinsab fil-knisja tal-Balluta) kienu talbu lill-Pirjol biex jagħmlu niċċa għall-istatwa u jqiegħduha f’ din il-kappella. Iżda l-Kommunità fid-19 ta’ Settembru 1780, ma aċċettatx u wara xi diżgwid li kien inqala’ ġie deċiż illi tiġi ordnata (mill-patrijiet)  vara oħra tal-Madonna tal-Karmnu. Din il-vara hija l-istess vara li għadha tintuża fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu  ta’ kull sena.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
8:00 a.m., 10:00 a.m., u 6.30 p.m.