Il-Kappella tal-Lunzjata

Artal LunzjataĦdejn l-artal ta’ Sant Anjeże jew tal-Kurċifiss, wieħed isib il-kappella tal-Lunjata. Il-prospettiva ta’ din il-faċċata kienet minn irħam skur griż bil-kolonni ċatti tal-irħam aħmar jagħti fiċ-ċar.

Dan il-kwadru tal-Lunzjata kien kwadru artistiku ferm. Fin-naħa tax-xellug tidher il-Verġni Mqaddsa għarkupptejha b’idejha fuq sidirha f’qagħda l-iktar umli u devota waqt li qiegħda tħares mistaghgba lejn l-Arkanġlu Ġabriel li qiegħed fuq is-sħab quddiemha b’idu l-leminija ftit merfugħa lejn s-sema qiegħed jagħtiha t-tħabbira. Dan il-kwadru huwa xogħol il-pittur Pawlu Cuschieri u illum jinsab ikkonservat f’wieħed mill-kurituri tal-kunvent. Taħt dan il-kwadru kien hemm sotto kwadru tal-Qalb ta’ Ġesù li għadu jitgawda fil-knisja l-ġdida sal-lum.

Din il-kappella kienet minn dejjem iddedikata lill-Lunzjata tant li minn dokumenti nafu li fl-4 ta’ Mejju tal-1665 ir-Revdmu. Fra Fabrizio Cagliola, Kappillan Konventwali tal-Ordni Ġerosolimitan għamel fondazzjoni tal-festa tal-Lunzjata.