Home » Aħbarijiet » Ktejjeb dwar it-tifsira mistagoġika tas-Santwarju

Arkivji

Ktejjeb dwar it-tifsira mistagoġika tas-Santwarju

ktieb marjologijaPubblikazzjoni ġdida ħierġa fil-jiem li ġejjin: tifsira mistagoġika tas-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu fil-Belt Valletta minn Patri Charlò Camilleri.

Ktejjeb li kull devot tal-Madonna tal-Karmnu f’pajjiżna għandu jkollu.

Min hu nteressat jordna kopja mingħand il-Pirjol Patri Alex Scerri minħabba li dan il-ktejjeb huwa f’edizzjoni limitata.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m., 11.00 a.m. u 6.30 p.m.

L-Erbgħa:
10:00 a.m. Quddiesa u wara supplika quddiem ix-Xbieha Inkurunata
6:30 p.m. Konċelebrazzjoni u kant tas-Salve Regina u Flos Carmeli