Author: carlfarrugia

0

Programm tal-Festi Esterni

L-Erbgħa 11 ta’ Lulju 2018 6.30pm Quddiesa tan-Novena bis-sehem tat-tfal u wara tingħata bidu għall-manifestazzjoni bl-istatwa żgħira tal-Madonna tal-Karmnu. Jakkumpanjaw din il-Manifestazzjoni t-‘Tikka Banda’ li tibda minn quddiem is-Santwarju u tgħaddi minn Triq il-Punent,...

0

Programm tal-Festi Solenni

Il-Ħadd, l-1 ta’ Lulju Ħruġ tal-Istatwa min-Niċċa 11.00am Quddiesa mill-Pirjol Patri Alex Scerri O.Carm., Rettur tas-Santwarju, bis-sehem tal-għaqdiet kollha tas-Santwarju. Jingħata l-mandat lir-Reffiegħa u wara ssir il-ħruġ min-niċċa tal-Istatwa tal-Madonna tal-Karmnu. It-Tnejn, 2 ta’...

0

Promo Uffiċjali tal-Festa 2018

Il-promo uffiċjali tal-festi speċjali li se niċċelebraw f’inqas minn xahar. Nifirħu flimkien fis-sena tal-Konsagrazzjoni tas-Santwarju Bażilika tagħna u nifirħu mal-Ordni Karmelitan f’Malta, f’għeluq is-600 sena mill-miġja tal-ewwel Karmelitani

0

Imniedi l-logo u l-motto uffiċjali tal-Konsagrazzjoni

“Ma Marija ninbnew f’tempju ħaj fejn jgħammar Alla” Illum qed inniedu l-logo u l-motto uffiċjali li se jkunu qed jakkumpanjawna matul ix-xhur li ġejjin hekk kif se niċċelebraw il-konsagrazzjoni (dedikazzjoni) tas-Santwarju Bażilika tagħna, nhar...

Dokumentarju dwar ix-xogħol ta’ pavimentar li qed isir bħalissa fis-Santwarju 0

Dokumentarju dwar ix-xogħol ta’ pavimentar li qed isir bħalissa fis-Santwarju

Pavimentar tal-Irħam fis-Santwarju Bażilika Madonna tal-Karmnu Dokumentarju dwar ix-xogħol ta’ pavimentar li qed isir bħalissa fis-Santwarju Posted by Carmelite Priory Valletta on Il-Ħadd, Diċembru 24, 2017