Home » Aħbarijiet » Ftuħ tal-Festi u Inawgurazzjoni tal-Umbrellun Bażilikali l-ġdid

Arkivji

Ftuħ tal-Festi u Inawgurazzjoni tal-Umbrellun Bażilikali l-ġdid

Illum tajba bidu għall-Festi f’ġieħ il-Patruna tal-Belt, il-Madonna tal-Karmnu. Fis-7.00 p.m. bdiet quddiesa fejn l-ewwel inkixef il-kwadru mirakuluż waqt il-kant tas-Salve Regina. Waqt il-quddies ġie inawgurat u mbierek Umbrellun Bażilikali ġdid maħdum minn Lawrence Caruana. Fl-aħħar tal-quddiesa ngħata l-mandat lir-reffiegħa. Wara l-quddies sar l-ħruġ tal-vara min-niċċa.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
8:00 a.m., 10:00 a.m., u 6.30 p.m.