Home » Aħbarijiet » It-tnedija tal-ktieb dwar l-ispjega marjoloġika tax-xbieha Inkurunata tal-Madonna tal-Karmnu

Arkivji

It-tnedija tal-ktieb dwar l-ispjega marjoloġika tax-xbieha Inkurunata tal-Madonna tal-Karmnu

ktieb marjologijaNhar it-Tlieta 12 ta’ Lulju, fl-10:30am, se ssir konferenza li matulha se jkun imniedi l-ktieb il-ġdid li jagħti spjega marjoloġika tax-xbieha Inkurunata tal-Madonna tal-Karmnu. Dan il-ktieb inkiteb minn Patri Charlo Camilleri O.Carm.

Din il-publikazzjoni se toħroġ f’edizzjoni limitata, għaldaqstant min jixtieq kopja, għandu jkellem lill-Pirjol u Rettur tas-Santwarju.

Kull devot Karmelitan għandu jkollu kopja!


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m., 11.00 a.m. u 6.30 p.m.

L-Erbgħa:
10:00 a.m. Quddiesa u wara supplika quddiem ix-Xbieha Inkurunata
6:30 p.m. Konċelebrazzjoni u kant tas-Salve Regina u Flos Carmeli