Grazzi lil kulmin għen fil-Festa

F’isem il-Pirjol u l-Komunita Karmelitana ta’ dan is-Santwarju, nixtiequ nirrringrazzjaw lil dawk kollha li permezz tagħhom kellna u għamilna festa kbira u sabiħa lill-Madonna tal-Karmnu, fil-weekend li għadda. Lill-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu li b’tant sagrifiċċju ħadu ħsieb l-armar ta’ barra fit-toroq, lill-helpers u lil dawk kollha li ħadmu biex tkun nadifa u armata l-Bażilika minn ġewwa, lill-korijiet, letturi, abbatini, reffiegħa tal vara, kif ukoll lil dawk kollha li bid-donazzjonijiet tagħhom inġabru l-flus li marru kollha b’risq il-festa, u lil dawk kollha li b xi mod jew ieħor taw is-sehem tagħhom biex seta jkollna festa xierqa u devota f’ ġieħ il-Madonna tal-Karmnu.

Prosit u Grazzi kbira lil kulħadd!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *