Home » Aħbarijiet » Rappreżentati tal-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp fil-Festa ta’ San Ġorġ f’Ħal Qormi

Arkivji

Rappreżentati tal-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp fil-Festa ta’ San Ġorġ f’Ħal Qormi

Ilbieraħ, rappreżentanza mill-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp ħadet sehem fil-purċissjoni solenni bl-istatwa ta’ San Ġorġ Martri f’Ħal Qormi. Nirringraz

zjaw lill-fratellanza ta’ San Ġużepp imwaqqfa fil-Knisja Arċipretali ta’ Ħal Qormi tal-istedina tagħhom. J’alla r-rabta speċjali li nibtet bejn dawn iż-żewġ fratellanzi tinżamm ħajja biex flimkien inkomplu nkabbru d-devozzjoni lejn San Ġużepp.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
8:00 a.m., 10:00 a.m., u 6.30 p.m.