Home » Aħbarijiet » Purċissjoni mis-Santwarju sal-Knisja ta’ Santu Wistin

Arkivji

Purċissjoni mis-Santwarju sal-Knisja ta’ Santu Wistin

Nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Ottubru 2015 il-Vara tal-Madonna tar-Rużarju ittieħdet proċessjonalment lejn il-Paroċċa ta’ Santu Wistin wara ġimgħa fis-Santwarju.12038957_1655919437988643_5906478326698777739_o


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m., 11.00 a.m. u 6.30 p.m.

L-Erbgħa:
10:00 a.m. Quddiesa u wara supplika quddiem ix-Xbieha Inkurunata
6:30 p.m. Konċelebrazzjoni u kant tas-Salve Regina u Flos Carmeli