Monthly Archive: July 2016

0

Il-Paniġierku tal-Festa minn Patri Renald Lofreda O.Carm,

Il-Paniġierku tal-Festa minn Patri Renald Lofreda O.Carm, Pirjol u Kappillan tal-Parroċċa tal-Madonna tal-Karmnu, Il-Fgura Il-Panigierku tal-Festa 16.07.16Il-Panigierku tal-Festa minn Patri Renald Lofreda O.Carm, Pirjol u Kappillan tal-Parroċċa tal-Madonna tal-Karmnu, Il-Fgura. 16.07.16 Posted by Carmelite...

0

Id-Disa’ Jum tan-Novena

Prietka mill-Kan. Dun Mark André Camilleri, Kappillan tal-Parroċċa ta’ Kristu Re, Ir-Raħal Ġdid Id-Disa’ Jum tan-Novena 14.07.16L-ahhar jum tan-Novena, Prietka mill-Kan. Dun Mark André Camilleri, Kappillan tal-Parroċċa ta’ Kristu Re, Ir-Raħal Ġdid Posted by...

0

It-Tmien Jum tan-Novena

Prietka tan-Novena mill-Kan. Dun Vincent Borg, Arċipriet tal-Parroċċa Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu, Il-Belt Valletta It-Tmien Jum tan-Novena 13.07.16Prietka tan-Novena mill-Kan. Dun Vincent Borg, Arċipriet tal-Parroċċa Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu, Il-Belt Valletta Posted...

0

Is-Seba’ Jum tan-Novena

Isma’ l-Prietka tas-Seba’ Jum tan-Novena minn Patri Victor Paul Farrugia O. Carm., Pirjol tal-Komunità Karmelitana tal-Parroċċa ta’ Santa Venera. Is-Seba’ Jum tan-Novena 12.07.16Prietka tas-Seba’ Jum tan-Novena minn Patri Victor Paul Farrugia O. Carm., Pirjol...

0

Is-Sitt Jum tan-Novena

Isma’ l-Prietka tas-Sitt Jum tan-Novena minn Dun Karm Mercieca, Arċipriet tal-Parroċċa ta’ Santa Katarina taż-Żurrieq Is-Sitt Jum tan-Novena 11.07.16il-Prietka tas-Sitt Jum tan-Novena minn Dun Karm Mercieca, Arċipriet tal-Parroċċa ta’ Santa Katarina taż-Żurrieq Posted by...

0

Il-Ħames Jum tan-Novena

Isma’ l-Prietka tal-Ħames Jum tan-Novena minn Fr. Colin Sammut O.F.M.Conv., Gwardjan tal-Komunità Franġiskana Konventwali tal-Belt Valletta Il-Hames Jum tan-Novena 10.07.16Prietka tal-Hames Jum tan-Novena minn Fr. Colin Sammut O.F.M.Conv., Gwardjan tal-Komunità Franġiskana Konventwali tal-Belt Valletta...

0

Festa tat-Tfal

Dalgħodu ġiet iċċelebrata l-Festa tat-Tfal b’quddiesa fl-10.00 a.m. mill-Pirjol Patri Alex Scerri O. Carm. Wara saret manifestazzjoni ferriħija bl-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu tat-Tfal bil-parteċipazzjoni tat-Tikka Banda.