Home » 2016 » July

Monthly Archives: July 2016

Arkivji

Il-Prietka tal-E.T. Mons. Charles J. Scicluna, Arċisqof Metropolita ta’ Malta fil-quddies ta’ filgħaxija nhar il-Festa

Il-Prietka tal-E.T. Mons. Charles J. Scicluna, Arċisqof Metropolita ta’ Malta fil-quddies ta’ filgħaxija nhar il-Festa

16.07.16 E.T. Mons. Charles J. SciclunaIl-Prietka ta’ E.T. Mons. Charles J. Scicluna, Arċisqof Metropolita ta’ Malta fil-quddies ta’ filghaxija nhar il-Festa. 16.07.16

Posted by Carmelite Priory Valletta on It-Tnejn, Lulju 18, 2016

Il-Paniġierku tal-Festa minn Patri Renald Lofreda O.Carm,

Il-Paniġierku tal-Festa minn Patri Renald Lofreda O.Carm, Pirjol u Kappillan tal-Parroċċa tal-Madonna tal-Karmnu, Il-Fgura

Il-Panigierku tal-Festa 16.07.16Il-Panigierku tal-Festa minn Patri Renald Lofreda O.Carm, Pirjol u Kappillan tal-Parroċċa tal-Madonna tal-Karmnu, Il-Fgura. 16.07.16

Posted by Carmelite Priory Valletta on It-Tlieta, Lulju 19, 2016

Kuruna ta’ tifħir lill-Verġni Marija Inkurunata minn Mons. Paul Carmel Vella

Kuruna ta’ tifħir lill-Verġni Marija Inkurunata minn Mons. Paul Carmel Vella waqt il-Quddiesa Solenni f’għeluq il-135 sena tal-Ewwel Inkurunazzjoni f’dawn il-Gżejjer, tax-xbieha mirakoluża tal-Madonna tal-Karmnu meqjuma fis-Santwarju.

Kuruna ta’ tifħir lill-Verġni Marija Inkurunata minn Mons. Pau…Kuruna ta’ tifħir lill-Verġni Marija Inkurunata minn Mons. Paul Carmel Vella waqt il-Quddiesa Solenni f’għeluq il-135 sena tal-Ewwel Inkurunazzjoni f’dawn il-Gżejjer, tax-xbieha mirakoluża tal-Madonna tal-Karmnu meqjuma fis-Santwarju.

Posted by Carmelite Priory Valletta on It-Tlieta, Lulju 19, 2016

Feature Festa 2016 – 135 sena Inkurunata f’Qalbna

Id-Disa’ Jum tan-Novena

Prietka mill-Kan. Dun Mark André Camilleri, Kappillan tal-Parroċċa ta’ Kristu Re, Ir-Raħal Ġdid

Id-Disa’ Jum tan-Novena 14.07.16L-ahhar jum tan-Novena, Prietka mill-Kan. Dun Mark André Camilleri, Kappillan tal-Parroċċa ta’ Kristu Re, Ir-Raħal Ġdid

Posted by Carmelite Priory Valletta on It-Tnejn, Lulju 18, 2016

It-Tmien Jum tan-Novena

Prietka tan-Novena mill-Kan. Dun Vincent Borg, Arċipriet tal-Parroċċa Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu, Il-Belt Valletta

It-Tmien Jum tan-Novena 13.07.16Prietka tan-Novena mill-Kan. Dun Vincent Borg, Arċipriet tal-Parroċċa Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu, Il-Belt Valletta

Posted by Carmelite Priory Valletta on It-Tnejn, Lulju 18, 2016

Is-Seba’ Jum tan-Novena

Isma’ l-Prietka tas-Seba’ Jum tan-Novena minn Patri Victor Paul Farrugia O. Carm., Pirjol tal-Komunità Karmelitana tal-Parroċċa ta’ Santa Venera.

Is-Seba’ Jum tan-Novena 12.07.16Prietka tas-Seba’ Jum tan-Novena minn Patri Victor Paul Farrugia O. Carm., Pirjol tal-Komunità Karmelitana tal-Parroċċa ta’ Santa Venera.

Posted by Carmelite Priory Valletta on It-Tlieta, Lulju 12, 2016

Is-Sitt Jum tan-Novena

Isma’ l-Prietka tas-Sitt Jum tan-Novena minn Dun Karm Mercieca, Arċipriet tal-Parroċċa ta’ Santa Katarina taż-Żurrieq

Is-Sitt Jum tan-Novena 11.07.16il-Prietka tas-Sitt Jum tan-Novena minn Dun Karm Mercieca, Arċipriet tal-Parroċċa ta’ Santa Katarina taż-Żurrieq

Posted by Carmelite Priory Valletta on It-Tnejn, Lulju 11, 2016

Il-Ħames Jum tan-Novena

Isma’ l-Prietka tal-Ħames Jum tan-Novena minn Fr. Colin Sammut O.F.M.Conv., Gwardjan tal-Komunità Franġiskana Konventwali tal-Belt Valletta

Il-Hames Jum tan-Novena 10.07.16Prietka tal-Hames Jum tan-Novena minn Fr. Colin Sammut O.F.M.Conv., Gwardjan tal-Komunità Franġiskana Konventwali tal-Belt Valletta

Posted by Carmelite Priory Valletta on It-Tnejn, Lulju 11, 2016

Festa tat-Tfal

Dalgħodu ġiet iċċelebrata l-Festa tat-Tfal b’quddiesa fl-10.00 a.m. mill-Pirjol Patri Alex Scerri O. Carm. Wara saret manifestazzjoni ferriħija bl-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu tat-Tfal bil-parteċipazzjoni tat-Tikka Banda.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m., 11.00 a.m. u 6.30 p.m.

L-Erbgħa:
10:00 a.m. Quddiesa u wara supplika quddiem ix-Xbieha Inkurunata
6:30 p.m. Konċelebrazzjoni u kant tas-Salve Regina u Flos Carmeli