Avvizi 11.12.2016

IIlum huwa it-Tieni Ħadd tax-xahar għalhekk il-ġabra li ser issir illum ser tkun b’risq dan is-Santwarju, għalhekk nitolbukom biex bħal dejjem tkunu ġenerużi. Nirringrazjawkom!

Nhar tibda n-Novena ta’ Ġesù Bambin, kuljum fis-6.00pm jkun hawn ir-Rużarju, u fis-6.30pm quddiesa bi ħsieb u wara Talb tan-novena tal-Milied u Barka Sagramentali. Inħeġġu ħafna lil kulħadd biex niġu għan-Novena ta’ Ġesù Bambin u nħejju ruħna sew għall-Festa tal-Milied. Matul dan iż-żmien tal-Avvent bi preparazjoni ukoll għal festa tat-Twelid ta’ Ġesù Bambin, u biex nkunu ta’ għajnuna qed niġbru affarijiet tal-ikel li jmorru għal dawk fil-bzonn u r-refuġjati li l-Provinċja Karmelitana Maltija qed tospita f’wieħed mill-kunventi tagħna. Għalhekk fuq l-artal poġġejna din il-qoffa biex min jrid jġib xi affarijiet tal-ikel u preserves.

Nhar it-Tnejn 19 ta’ Diċembru ser jiġi organizzat nofstanhar rtir tal-Avvent fid-Dar ta’ Talb, il-Lunzjata, ir-Rabat. Dawk li huma interessati li jiġu jagħtu isimhom lill-helpers minħabba trasport.
L-Għaqda Festa Esterna qed torganizza ikla tal-Milied nhar is-Sibt 17 ta’ Diċembru, biljetti jinkisbu mingħand il-helpers.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *