L-Insinji Bażilikali fil-Purċissjoni ta’ San Duminku

L-Insiji Bażilika tas-Santwarju, il-bażilika u t-tintinnablu, ħadu sehem fil-Purċissjoni ta’ San Duminku ta’ din is-sena.

Bħala sinjal ta’ għaqda bejn iż-żewġ festi meta l-istatwa waslet fi Pjazza Reġina l-Pirjol P. Alex Scerri ppreżent bukkett fjuri. Preżenti kien hemm ukoll P. Albert, Julian Vassallo, chairperson tal-Għaqda Festi Esterni u membri tal-istess għaqda.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *