Home » Aħbarijiet » L-Insinji Bażilikali fil-Purċissjoni ta’ San Duminku

Arkivji

L-Insinji Bażilikali fil-Purċissjoni ta’ San Duminku

L-Insiji Bażilika tas-Santwarju, il-bażilika u t-tintinnablu, ħadu sehem fil-Purċissjoni ta’ San Duminku ta’ din is-sena.

Bħala sinjal ta’ għaqda bejn iż-żewġ festi meta l-istatwa waslet fi Pjazza Reġina l-Pirjol P. Alex Scerri ppreżent bukkett fjuri. Preżenti kien hemm ukoll P. Albert, Julian Vassallo, chairperson tal-Għaqda Festi Esterni u membri tal-istess għaqda.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
8:00 a.m., 10:00 a.m., u 6.30 p.m.