Home » Aħbarijiet » Se jinfetaħ il-proċess għall-kawża tal-Beatifikazzjoni u Kanoniżżazzjoni ta’ Patri Avertan Fenech

Arkivji

Se jinfetaħ il-proċess għall-kawża tal-Beatifikazzjoni u Kanoniżżazzjoni ta’ Patri Avertan Fenech

L-Arċisqof ta’ Malta, Mons. Charles J. Scicluna ħabbar li fit-2 ta’ Frar 2017, Jum il-Ħajja Konsagrata u l-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju fid-Djoċesi ta’ Malta se jinfetaħ il-proċess għall-kawża tal-Beatifikazzjoni u Kanoniżżazzjoni ta’ Patri Avertan Fenech, reliġjuż Karmelitan li f’ħajtu u wara mewtu sal-lum gawda u għadu jgawdi fama ta’ qdusija fost il-Poplu ta’ Alla.

 


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
8:00 a.m., 10:00 a.m., u 6.30 p.m.